اتاق عمل
 خانم نجمه ولی زاده

 

                                             نجمه ولی زاده زارع                   

                             استاد و استاد راهنمای دانشجویان ترم ۳ اتاق عمل

 

سوابق تحصیلی:

  کارشناسی : دانشکده علوم پزشکی بیرجند 1376

  کارشناسی ارشد : دانشکده پرستاری – مامایی 1384

 

سوابق اجرایی:

  سوپر وایزر آموزشی : بیمارستان آقا مصطفی خمینی طبس 1381

 

سوابق تدریس:

 مقطع کاردانی : 4 سال کارآموزی اتاق عمل چشم و زنان با دانشجویان اتاق عمل

 مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری: یک ترم بخش داخلی

 مقطع کارشناسی مامایی :اتاق عمل زنان 3 ترم

 مقطع کارشناسی رشته مامایی : واحد عملی معاینه فیزیکی یک ترم

 مقطع کارشناسی پرستاری : 3 ترم تدریس واحد تئوری روش کار در اتاق عمل

 مقطع کاردانی : تدریس تئوری روش کار در اتاق عمل

 مقطع کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل : تدریس واحد های تئوری اخلاق در اتاق عمل ، تجهیزات پیشرفته در اتاق عمل و مراقبت های پیشرفته در ریکاوری ، مراقبت قبل و بعد اعمال جراحی چشم

  تدریس مبحث اکسیژن تراپی ، جهت دانشجویان پزشکی ، بیمارستان قائم

  آمو.زش چگونگی شستشوی دست ، پوشیدن گان و دستکش جهت آسیستان های اتاق عمل زنان امام رضا 1387

 

افتخارات و جوایز :

 رتبه اول در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1381

 کسب عنوان دانشجوی نمونه سال 1384 ودریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه

 انتخاب مربی نمونه گروه اتاق عمل و هوشبری سال 1388

 

کارگاه های ارائه شده:

 برگزاری کارگاه اکسیژن تراپی ، بیمارستان طبس 1381 ، بیمارستان ناجای مشهد 1385

 برگزاری کارگاه احیای قلبی و ریوی  ،بیمارستان طبس 1382

 برگزاری سمینار سارس ، بیمارستان طبس 1382

 برگزاری کارگاه گزارش نویسی : بیمارستان طبس 1383 ،بیمارستان ناجا ی مشهد1385

 برگزاری سمینار تست های تشخیصی 1387بیمارستان فارابی

 برگزاری کنفرانس هپاتیت و ایدز ، طبس1383

 برگزاری کارگاه دیس ریتمی های قلبی ، طبس 1382

 ارزشیابی پوستر های ارائه شده در کنگره دیالیز ، مشهد 1387

 
 
 

شرکت دردوره های آموزشی:

 شرکت در کارگاه روش تحقیق کمی ذانشکده پرستاری

 شرکت در کارگاه سه روزه روش تحقیق کیفی

 شرکت در کارگاه سه روزه روش تحقیق کمی ، مشهد 1387

  شرکت در کارگاه ارزشیابی درونی ، دانشکده پرستاری مشهد

  شرکت در کارگاه OSCE، ساختمان قرشی

 شرکت در کارگاه رو شهای نوین آموزش ، شاختمان قرشی 

 شرکت در دوره آموزشی ACDL

 شرکت در کلاس های آموزشی SPSS

  شرکت در کلاس های آموزشی کامپیوتر

  شرکت در کنگره دسترسی عروق ، بیمارستان امام رضا 1386

 شرکت در کارگاه همودیالیز و دیالیز صفاقی پائیز 87 ، دانشکده پرستاری

 شرکت در کلاس های زبان IELS

 

طرح های تحقیقاتی :

 تصویب  طرح تحقیقاتی در حال اجرا با عنوان "بررسی مقدار فرمالدئید استفاده شده در استریلیزاسیون وسایل جراحی "1387

 

 
 
 
بالا